Program

Livet som rullar här är ett program om de sorger, bedrövelser och lustupplevelser som vi möter under vårt levnadslopp. Det handlar om våra tillkortakommanden och våra förhävelser, våra frustrationer och vår strävan efter lycka… 
I Livet som rullar här möter vi Movitz när han sitter och deppar över sitt tillkortakommande med Bredströmskan, vi får kontemplera över storvulenheten, tillsammans med bröderna på Kalle Knopares vindskupa, eller hemfalla åt dagdrömmar om kärlek och rikedom. Vi får ta del av vissa matronors förträfflighet och tillägna oss Fredrik Åkares livsvisdomar. 
Kort sagt, handlar det om allas våra liv, så som bland andra Bellman, Ferlin och Vreeswijk gärna ville uttrycka saken.

Dan Sölverud, sång och gitarr, samt 
Fiflar’n, kontrabas.

En Bellmanfigur i gränden är en musikdramatisk enmansföreställning där publiken får stifta bekantskap med en hittills okänd figur i Bellmans omgivning. Denna något trumpna figur berättar, genom att ta spjärn mot visorna, om sin syn på Bellman, hans visor, sin relation till densamme, samt om livet självt.  

Av Dan Sölverud & Carl Michael Bellman, framförd av Dan Sölverud